[Lyrics Translation] Aoi Shouta – HOW


Originally posted on To Trash, or Not to Trash:
…có những khoảnh khắc hủi khi bạn muốn giữ cho nhà riêng khỏi đóng bụi, nhưng lại lười không muốn viết bài mới nên tái chế nguyên sản phẩm cũ từ nơi khác về lấp chỗ trống  Một trong những OP hiếm hoi do Alulucan sáng…