Monthly Archives: Tháng Sáu 2017

[Lyrics Translation] Aoi Shouta – HOW


Originally posted on To Trash, or Not to Trash:
…có những khoảnh khắc hủi khi bạn muốn giữ cho nhà riêng khỏi đóng bụi, nhưng lại lười không muốn viết bài mới nên tái chế nguyên sản phẩm cũ từ…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?