Daily Archives: 04.07.2017

Nào chúng ta cùng xả stress… kì 5 : The legend of Jrock Scene “X Japan”


Originally posted on Hải Đường Tĩnh Nguyệt:
Khi đặt tay viết những dòng này, lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc không rõ. Tôi đã từng viết nhiều bài cảm nhận, nhiều bài mang tính chất “fan…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?