Daily Archives: 04.05.2018

Nguyễn Trần Sâm – CON TÀU MA MARY CELESTE


Ngày 11 tháng 11 năm 1872, con tàu Dei Gratia của Anh do thuyền trưởng David Moorhouse chỉ huy rời New York, mang dầu cá heo và rượu tới một số cảng ở Địa Trung Hải. Ngày 4 tháng 12,…

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?