【Uta no ☆ Prince-sama ♪】 / 【うたの☆プリンスさまっ♪】


【Uta no ☆ Prince-sama ♪】 / 【うたの☆プリンスさまっ♪】UPDATING LINK ALBUM/TRANS/CD DRAMA Rảnh rỗi làm list các bài hát/album/CD Drama trong UtaPri nha >w< sẽ cập nhật link các bản trans trong đây >w< bài nào/CD Drama nào có dẫn link là đã trans nha XD Sẽ cập nhật sớm ♥ vui lòng đừng mang nội dung của…

TsukiUta. [Male Characters’ Units]


Originally posted on To Trash, or Not to Trash:
Khoảng thời gian gần đây mình vừa mới thi đại học xong, mắt không được khỏe nên phải nghỉ máy tính một thời gian. Nhưng dứt máy tính ra cũng là một hành trình gian khổ, muốn viết bài mà thể chất nó không cho. Thế…