[Đam Mỹ – ML] Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh


Tựa gốc: 《 不负如来不负卿 》 作者: 双子星空 Tựa dịch: 《 Bất phụ Như Lai bất phụ khanh 》 tác giả: Song Tử Tinh Không Thể loại: Cổ trang, cung đình, quân thần, đế vương mỹ cường công x tướng quân tuấn thụ, 1×1, chính kịch Nhân vật chính: Cung Dư Mặc, Tiêu Vân Hiên Nguồn:…