Tag Archives: yuuya

[Tsukiuta] 春の小川 – Haru no Ogawa (March re-arrangement) Romaji n Vietsub ~


Đăng tải tại Album/Song, Sub, Tsukiuta | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[Tsukiuta] 春の小川 – Haru no Ogawa (March re-arrangement) Lyric and Viettrans


Okay…lần đầu trans 1 bài mà tra từ muốn nát quyển Oxford ;;;;;A;;;;; tui không biết nghĩa nó nên dịch theo nghĩa bóng hay không nữa… có rất nhiều cách hiểu…vì tui dịch trên bản Eng chứ tui không biết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Album/Song, Tsukiuta | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?